Choroby płuc Gorzów Wlkp
Poradnia

Chorób Płuc

Zapraszamy pacjentów dorosłych i dzieci od 5 roku życia.

Zajmujemy się kompleksowo diagnozowaniem i leczeniem chorób układu oddechowego: przewlekłym kaszlem, dusznością, zapaleniem płuc i oskrzeli, astmą, chorobami śródmiąższowymi płuc, POChP, nowotworami oskrzeli/płuc, powikłaniami po COVID-19 i wieloma innymi.

Edukacja i badania profilaktyczne osób palących tytoń.

Interpretacja zmian w obrazie rtg i KT klatki piersiowej.

Konsultacja

specjalistyczna

Konsultacja specjalistyczna obejmuje: wywiad, badanie przedmiotowe, wykonanie badań diagnostycznych, wypisanie recept (zgodnie z przysługującą refundacją – podpisana umowa z NFZ!), wydanie informacji dla lekarza rodzinnego/innego specjalisty.

Dla pacjentów naszej Poradni jest możliwość uzyskania porady telefonicznej (Teleporada) i wypisania brakujących recept na leki czytaj więcej Strefa Pacjenta

Uwaga! Zgłaszając się na poradę prosimy przygotować pełną dokumentację medyczną (aktualną i z lat poprzednich), w tym obrazy rtg i KT klatki piersiowej, karty informacyjne leczenia szpitalnego i inne, i dotyczącą schorzeń współistniejących.

Poradnia Chorób płuc Gorzów Wlkp
Spirometr FeNo

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem m.in. spirometrem Lungtest Basic firmy MES, analizatorem stężenia tlenku azotu w drogach oddechowych systemem Medisoft FeNo+ do badania astmy.

Edukujemy nt. aerozoloterapii i wypożyczamy sprzęt do nebulizacji.

Zachęcamy do czytania Strefy Pacjenta naszej strony, gdzie można uzyskać szereg pomocnych i ciekawych informacji.

Wykaz badań diagnostycznych/usług medycznych czytaj więcej Cennik i Strefa Pacjenta