Cennik usług medycznych

Usługa Cena
Porada specjalistyczna alergologiczna 180zł
Porada specjalistyczna pulmonologiczna 180zł
Teleporada 80zł
Wypisanie recept 60zł
Zaświadczenie lekarskie 60zł
Podanie szczepionki alergenowej (iniekcja podskórna) 50zł
Podanie innych szczepionek (iniekcja podskórna, domięśniowa) 40zł
Spirometria 60zł
Próba rozkurczowa 100zł
Badanie stężenia tlenku azotu w drogach oddechowych FeNo 80zł
Odczulanie 80zł
Test prowokacji donosowej alergenem 100zł
Punktowe testy skórne panel alergenów powietrznopochodnych 120zł
Punktowe testy skórne panel alergenów pokarmowych 120zł
Nebulizator wypożyczenie i edukacja bezpłatne

Naskórkowe testy płatkowe:
Polski Standard I (PST-1000) 25 alergenów 300zł
Polski Standard II - rozszerzony (PST-1000) 20 alergenów 300zł
Panel Metale 10 alergenów 200zł
Panel Leki miejscowe 5 alergenów 60zł
Panel pediatryczny I - 10 alergenów 120 zł
Panel pediatryczny II - 10 alergenów 120 zł
Kosmetyki / Metakrylany / Inne 10zł za alergen

Badania laboratoryjne w tym alergenowo swoiste IgE w sur. krwi wykonuje wybrane Laboratorium

Dla pacjentów naszej Poradni przysługuje zniżka na ww. badania odpowiednio w wysokości 20% i 15% w laboratoriach „Diagnostyka” i „ALAB”.